Page 1 - 54 Al Ashri MTs & MA.cdr
P. 1

MTs PEMBANGUNAN UIN JKT                         KURIKULUM
    Digitalisasi
    Pembelajaran                                 MERDEKA
    dan Gebrakan Baru                                    ATAU
    MTs Pembangunan                             KURIKULUM

    Momon Mujiburahman, M.A.                               2013??
    Kepala MTs Pembangunan UIN Jakarta
                                                  Oleh Fauzan
                     Mengukir Prestasi             Pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta
                                          Dosen FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
                     di Era Tak Pasti                     Bidang Pendidikan


                     Ratu Amirotun Mustaqimah, S.Psi.
                           5 4 A  0 2 Muharram 4 4
                    M P   U I N   J a k a r t a   |   E d i s i    |   g u s t u s   2 2   |    1 4   H
   1   2   3   4   5   6